From the longer Wikipedia page [1]

District/Region

 • Ambalavao/Haute Matsiatra
 • Ambanja/Diana
 • Ambato-Boeni/Boeny
 • Ambatofinandrahana/Amoron'i Mania
 • Ambatolampy/Vakinankaratra
 • Ambatomainty/Melaky
 • Ambatondrazaka/Alaotra-Mangoro
 • Ambilobe/Diana
 • Amboasary-Atsimo/Anosy
 • Ambohidratrimo/Analamanga
 • Ambohimahasoa/Haute Matsiatra
 • Ambositra/Amoron'i Mania
 • Ambovombe-Androy/Androy
 • Ampanihy/Atsimo-Andrefana
 • Amparafaravola/Alaotra-Mangoro
 • Analalava/Sofia
 • Andapa/Sava
 • Andilamena/Alaotra-Mangoro
 • Andramasina/Analamanga
 • Anjozorobe/Analamanga
 • Ankazoabo-Atsimo/Atsimo-Andrefana
 • Ankazobe/Analamanga
 • Anosibe-An'ala/Alaotra-Mangoro
 • Antalaha/Sava
 • Antanambao-Manampotsy/Atsinanana
 • Antananarivo-Atsimondrano/Analamanga
 • Antananarivo-Avaradrano/Analamanga
 • Antananarivo-Renivohitra/Analamanga
 • Antanifotsy/Vakinankaratra
 • Antsalova/Melaky
 • Antsirabe I/Vakinankaratra
 • Antsirabe II/Vakinankaratra
 • Antsiranana I (formerly Diego-Suarez)/Diana
 • Antsiranana II/Diana
 • Antsohihy/Sofia
 • Arivonimamo/Itasy
 • Bealanana/Sofia
 • Befandriana Avaratra (North Befandriana)/Sofia
 • Befotaka/Atsimo-Atsinanana
 • Bekily/Androy
 • Beloha/Androy
 • Belon'i Tsiribihina/Menabe
 • Benenitra/Atsimo-Andrefana
 • Beroroha/Atsimo-Andrefana
 • Besalampy/Melaky
 • Betafo/Vakinankaratra
 • Betioky-Atsimo/Atsimo-Andrefana
 • Betroka/Anosy
 • Boriziny-Vaovao (formerly Port Bergé)/Sofia
 • Fandriana/Amoron'i Mania
 • Farafangana/Atsimo-Atsinanana
 • Faratsiho/Vakinankaratra
 • Fenoarivo-Afovoany/Bongolava
 • Fenoarivo-Atsinanana (East Fenerive)/Analanjirofo
 • Fianarantsoa I/Haute Matsiatra
 • Iakora/Ihorombe
 • Ifanadiana/Vatovavy-Fitovinany
 • Ihosy/Ihorombe
 • Ikalamavony/Haute Matsiatra
 • Ikongo/Vatovavy-Fitovinany
 • Isandra/Haute Matsiatra
 • Ivohibe/Ihorombe
 • Kandreho/Betsiboka
 • Lalangina/Haute Matsiatra
 • Maevatanana/Betsiboka
 • Mahabo/Menabe
 • Mahajanga I/Boeny
 • Mahajanga II/Boeny
 • Mahanoro/Atsinanana
 • Maintirano/Melaky
 • Mampikony/Sofia
 • Manakara-Atsimo/Vatovavy-Fitovinany
 • Mananara Avaratra (North Mananara)/Analanjirofo
 • Manandriana/Amoron'i Mania
 • Mananjary/Vatovavy-Fitovinany
 • Mandoto/Vakinankaratra
 • Mandritsara/Sofia
 • Manja/Menabe
 • Manjakandriana/Analamanga
 • Maroantsetra/Analanjirofo
 • Marolambo/Atsinanana
 • Marovoay/Boeny
 • Miandrivazo/Menabe
 • Miarinarivo/Itasy
 • Midongy-Atsimo/Atsimo-Atsinanana
 • Mitsinjo/Boeny
 • Morafenobe/Melaky
 • Moramanga/Alaotra-Mangoro
 • Morombe/Atsimo-Andrefana
 • Morondava/Menabe
 • Nosy Be/Diana
 • Nosy Boraha (formerly Sainte Marie)/Analanjirofo
 • Nosy Varika/Vatovavy-Fitovinany
 • Sakaraha/Atsimo-Andrefana
 • Sambava/Sava
 • Soalala/Boeny
 • Soanierana-Ivongo/Analanjirofo
 • Soavinandriana/Itasy
 • Taolanaro (Taolagnaro)/Anosy
 • Toamasina I/Atsinanana
 • Toamasina II/Atsinanana
 • Toliara I/Atsimo-Andrefana
 • Toliara II/Atsimo-Andrefana
 • Tsaratanana/Betsiboka
 • Tsihombe/Androy
 • Tsiroanomandidy/Bongolava
 • Vangaindrano/Atsimo-Atsinanana
 • Vatomandry/Atsinanana
 • Vavatenina/Analanjirofo
 • Vohemar/Sava
 • Vohibinany (formerly Brickaville)/Atsinanana
 • Vohibato/Haute Matsiatra
 • Vohipeno/Vatovavy-Fitovinany
 • Vondrozo/Atsimo-Atsinanana
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.